ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನ ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ, ANSSI ಸೈಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ

ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ, ANSSI ಸೈಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನ ರಚನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು, ಇದು ಸೈಬರ್‌ ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಟೋಟೆಮ್ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ವಿವಿಧ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯಗಳಿಂದ 160 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಯು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಭದ್ರತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲು ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಟರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿಯವರ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿನರ್ಜಿಗಳ ಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿರುವ ಸೈಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪಾಂತರದ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಹ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ANSSI ಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಈ ಸ್ಥಾನೀಕರಣವು ಸೈಬರ್‌ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಮಧ್ಯಸ್ಥಗಾರರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ANSSI ನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನೊಳಗೆ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ANSSI ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಣತಿ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ

ಸುಮಾರು 80 ANSSI ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ

ಮೂಲ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ

ಓದು  ವೃತ್ತಿಪರ ವೆಚ್ಚಗಳು 2021