ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಜುಲೈ 3, 000 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2020 ರ ನಡುವೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ 28 ಯೂರೋಗಳ ಅಸಾಧಾರಣ ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ.

ಕಾರ್ಮಿಕ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣದ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಬೋರ್ನ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಗೌರಾಲ್ಟ್, ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೀಲಿ ಡಿ ಮಾಂಟ್ಚಾಲಿನ್ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾತೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಶ್ರೀ ಆಲಿವಿಯರ್ ಡುಸೊಪ್ಟ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಚೇತರಿಕೆ ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಜುಲೈ 23, 2020 ರಂದು, 1 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯುವಜನರ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ “1 ಯುವಕ, 26 ಪರಿಹಾರ” ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು.

ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಯುವಜನರ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ಶಿಪ್ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಯುವಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 40 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವಕರು ...