ತೆರಿಗೆ ಫೈಲಿಂಗ್‌ಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನರು, ನಾವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವು ಠೇವಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್.

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳು

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ. ಕಡಿತಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ನೀವು ಪಡೆದ ಯಾವುದೇ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭಗಳು, ಲಾಭಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು

ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ತೆರಿಗೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪುರಸಭೆಯ ಸೇವೆಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು

ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಡಿತಗಳಾಗಿವೆ. ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಲಾಭರಹಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ತೆರಿಗೆದಾರರು ವಿವಿಧ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ಕಡಿತಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮ ತೆರಿಗೆ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ತೆರಿಗೆ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕ ಎಂದಿಗೂ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದು  ಓವರ್ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ತೀರ್ಮಾನ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯು ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವಿಕೆಯು ಇದರ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕರಾಗಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತಗಳಂತಹ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನವು ಚರ್ಚಿಸಿದೆ.