Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Окутууну ар кандай деңгээлде колдогон жарым-жартылай иштин эки түрү бар:

Жарым-жартылай иш-аракет (КЖ): ФНЭнин колдоосу билим берүү чыгымдарынын 70% га негизделет (жана 100/31/10 чейин болгон 2020%). Жарым-жартылай узак мөөнөттүү иш-аракет (APLD): FNE колдоосу билим берүү чыгымдарынын 80% га негизделип, бир кызматкерге жана жылына орто эсеп менен 6000 евро өлчөмүндө белгиленген (башкача айтканда 4800% ды колдонуп 80 евро). .

Dans les deux situations, les frais annexes comme les coûts d’hébergement, de restauration et de transport peuvent être pris en charge sur la base d’un forfait de 2,00€ HT (2,40€ TTC) pour chaque heure de formation en présentiel attestée par un certificat de réalisation sans autre forme de justification (ces frais devront être indiqués lors de la demande de prise en charge).
Буга чейин жарым-жартылай иш-аракет тарабынан каржыланган акы төлөө чыгымдары ар дайым алынып салынат.

Nouveau : A compter du 1er novembre, pour toute formation démarrant avant mars 2021, Uniformation prend à sa charge le reste à charge de l’employeur.

Колдоо жарым-жартылай иш-аракет учурунда аяктаган окуу мезгилдерин гана камтыйт.

Учурда…

ТИЛДИ ТАНДОО  Чоң маалыматтар үчүн негиздер