Openclassrooms премиум окутуу толугу менен акысыз

Сиз адамдарга кызыгасызбы, алар менен иштөөдөн рахат аласызбы, алардын муктаждыктарын уккандан ырахат аласызбы, сизди жалдоо жана окутуу кызыктырабы? Адам ресурстарындагы карьера сиз издеп жаткан нерсе болушу мүмкүн.

Бул курста сиз компаниянын HR стратегиясын ишке ашыруучу команданын бир бөлүгү болууну үйрөнөсүз. Сиз HR функциясын, анын эволюциясын, анын коомдогу ролун жана санариптештирүүнүн HR башкарууга тийгизген таасирин табасыз.

HR тармагында иштөө эмне экенин жана ал сизге туура келерин билесиз. Түшүнүккө ээ болуп, HR тармагында мүмкүн болгон карьерага даярданыңыз.

Баштапкы сайтта окууну улантыңыз→

ТИЛДИ ТАНДОО  Окутуунун жаңы куралы: Жамааттык өткөөл системасы