Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Бул курстун аягында сиз төмөнкүлөрдү кыла аласыз:

  • Кооперативдин ишин аныктоо
  • Франциядагы жана буткул дуйне жузундегу айыл чарба кооперативдеринин келип чыгышын интеграциялоо
  • Айыл чарба артелдерин конкреттуу башкарууну тушунуу
  • Айыл чарба жана кооперативдик кесиптерге өзүңүздү долбоорлоңуз

баяндоо

Айыл чарба кооперациясы боюнча MOOC сизге айыл чарба кооперациясынын жүрөгүнө уникалдуу 6 жумалык саякат сунуштайт!

Курстук видеолордун, көрсөтмөлөрдүн, көнүгүүлөрдүн жана эки олуттуу оюндардын аркасында сиз айыл чарба кооперативинин иштеши жана негизги принциптери, кооперативдик кыймылдын тарыхы, кооперативди башкаруу ж.б.у.с. боюнча билимиңизди тереңдете аласыз.

Баштапкы сайтта макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  Концессиялар