Басып чыгаруу достук, PDF & Email
  • Шакирттик окутуунун өзгөчөлүктөрүн жана шакирттик статусун, анын артыкчылыктарын жана кемчиликтерин билүү
  • Шакирттик аркылуу жеткиликтүү окутууну жана кесиптерди аныктоо
  • Окуучунун бизнес жашоосу менен студенттик жашоосун кантип айкалыштырарын түшүнүңүз
  • Окуучулук келишимди табыңыз

баяндоо

Бул MOOC максаты ачуу болуп саналат жогорку окуу жайларында шакирттик даярдоо сунуш кылган мүмкүнчүлүктөрр. Бул окутуу жолун иштеп чыгуучу бардык компоненттерге тиешелүү.

MOOC көп сунуш кылат багыт алуу үчүн мүмкүнчүлүктөр жана жогорку мектеп жана колледж студенттерине ачууга жардам берүү машыгуу маршруттары коомдук кайра онду-рушту бузууга жана мумкун-чулуктер талаасын ачууга алар анча көнбөгөн.

Шакирттик окуу жогорку окуу жайларында жогорку класстын окуучулары, сту-денттери, ошондой эле мугалимдер да али начар тушунушет. Бирок, бул окутуу жолун өнүктүрүү болуп саналат чечүүчү маселе бир нече компоненттерге тиешелүү.

Түпнуска сайттагы макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  2,65-майга карата минималдуу эмгек акынын автоматтык түрдө 1%га жогорулашы