Категория: кирешелүүлүк

Инновациялар жана перспективалар: Байланышкан объекттер

Байланышкан объектилердин чөйрөсүндө статистикалык окутууга киришүү Өзгөрүп жаткан дүйнөдө...

Толук маалымат
жүктөө