Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Сиз кытай тили менен маданиятына кызыгып жатасызбы, же пейзаждын тилдик жана маданий өзгөрүшүн издеп жатасызбы? Бул MOOC сизге кытай тили менен биринчи байланышты сунуштайт, аны үйрөнүү үчүн кээ бир ачкычтарды, ошондой эле кээ бир маданий эстеликтерди берет.

Кытай тилинин өзгөчөлүгүн эске алуу менен, окутуу жалпы европалык тилдер алкагынын (CEFRL) A1 деңгээлинде айтылган жөнөкөй оозеки жана жазуу жүзүндөгү тапшырмалардан баштап кытай тилин фундаменталдык билимге багытталган.

Тил үйрөтүү менен MOOC маданий өлчөмдү талап кылат, аны билүү алардын коддорун жана баалуулуктарын урматтоо жана түшүнүү менен бирге чет элдик спикер менен байланыш түзүү үчүн зарыл.

Түпнуска сайттагы макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  Репродукциялуу изилдөө: ачык илим үчүн методологиялык принциптер