Басып чыгаруу достук, PDF & Email

Бул курстун аягында сиз төмөнкүлөрдү кыла аласыз:

  • жөнөкөй графиктердин жардамы менен маалымат таблицаларын жалпылоо жана синтездөө;
  • utiliser des méthodes de visualisation adaptées à l’analyse exploratoire multidimensionnelle ;
  • interpréter les résultats d’une analyse factorielle et d’une classification ;
  • reconnaître, par rapport à la problématique et aux données, la méthode adaptée à l’exploration d’un jeu de données selon la nature et la structure des variables ;
  • сурамжылоого жоопторду талдоо;
  • mettre en oeuvre une méthode d’analyse de données textuelles
  • Р эркин программалык камсыздоодо фактордук жана классификациялык ыкмаларды ишке ашыруу

En résumé, vous serez autonome sur la mise en œuvre et l’interprétation d’analyses exploratoires multidimensionnelles.

ТИЛДИ ТАНДОО  Долбоорду башкаруу, Agile жана Scrum менен тааныштыруу