Басып чыгаруу достук, PDF & Email
Математика бардык жерде, ал көптөгөн илимий жана техникалык билимдердин негизи болуп саналат жана бардык инженерлерге жалпы тилди берет. Бул MOOC инженердик изилдөөлөрдү баштоо үчүн зарыл болгон негизги түшүнүктөрдү карап чыгууга багытталган.

формат

Бул MOOC 4 бөлүктөн турат: алгебралык эсептөөнүн жана геометриянын фундаменталдык куралдары, кадимки функцияларды изилдөө, кадимки функцияларды жана сызыктуу дифференциалдык теңдемелерди интеграциялоо жана сызыктуу алгебрага киришүү. Бул бөлүктөрүнүн ар бири үч же төрт жума бою дарыланат. Ар бир жумада беш же алты ырааттуулук бар. Ар бир ырааттуулук бир же эки видеодон турат…

Баштапкы сайтта макаланы окууну улантыңыз →

Түпнуска сайттагы макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  Посткванттык криптографияга өтүү боюнча ANSSI пикири