Салыктык арыздар жеке каржыны башкаруунун маанилүү бөлүгү болуп саналат жана көптөгөн эрежелерге жана мыйзамдарга баш ийет. Болгондуктан эл, биз салыктарды мыйзамдуу жана тийиштүү түрдө төлөшүбүз үчүн бул эрежелерди билишибиз керек. Бул макалада депозитке салууда эске алуу керек болгон негизги эрежелер каралат салык отчеттору.

киреше салыгы

Киреше салыгы сиздин жылдык кирешеңизге байланыштуу. Салык төлөөчүлөр милдеттүү кирешелерин декларациялайт жана алардын киреше салыгы боюнча чегерүүлөрдү жана карыздын суммасын төлөйт. Чечимдер медициналык чыгымдарды, студенттик насыянын пайыздарын жана билим берүү чыгымдарын камтышы мүмкүн. Ошондой эле сиз алган капиталдык кирешелер, дивиденддер жана пайыздар тууралуу маалымат беришиңиз керек.

Жергиликтүү салыктар

Жергиликтүү салыктар жергиликтүү бийлик тарабынан алынат. Салык төлөөчүлөр өз мүлкүнө жана ар кандай муниципалдык кызматтарды пайдалангандыгы үчүн салык төлөшү керек. Бул салыктар жалпысынан киреше салыгынан төмөн жана жайгашкан жериңизге жараша өзгөрүшү мүмкүн.

Салык чегерүүлөрү

Салык чегерүүлөрү - бул салыктарыңыз үчүн төлөөгө тийиш болгон суммалардын кыскаруусу. Салык төлөөчүлөр ар кандай салыктык чыгарып салуулардан, анын ичинде бирикмелер үчүн коммерциялык эмес чыгашалардан пайдалана алышат. Кандай чегерүүлөрдүн бар экенин билүү үчүн салык органыңыз менен текшерүү маанилүү. Кээ бир адамдар салыктын боштугунан пайдаланып, дээрлик эч качан же өтө аз салык төлөшөт.

ТИЛДИ ТАНДОО  Салык кармоо деген эмне?

жыйынтыктоо

Жеке каржыны башкаруу жашоонун маанилүү бөлүгү. Салык отчеттуулугу мунун маанилүү бөлүгү болуп саналат жана көптөгөн эрежелерге жана мыйзамдарга баш ийет. Жаран катары биз салыктарыбызды мыйзамдуу жана туура төлөшүбүз үчүн бул эрежелерди билишибиз керек. Бул макалада киреше салыгы, жергиликтүү салыктар жана салык чегерүүлөрү сыяктуу салыктарды тапшырууда билүүгө тийиш болгон негизги эрежелер талкууланган.