Ден-соолук кризисинен улам, телефон аркылуу иштөө ар кандай жамааттык келишимден тышкары компанияларда ишке ашырылды. Кызматкер телефонго иштеген күнү тамак талонун алышы керекпи?

Эсиңизде болсо, ал жерде иштеген адам сиздин компанияңыздын имаратында иштеген жеринде иштеген кызматкер менен бирдей укуктарга ээ (Эмгек кодекси, Л. 1222-9-ст.).

Натыйжада, эгерде сиздин кызматкерлер ар бир иштеген күнү үчүн тамактанууга жолдомо алышса, анда иштөөчү кызматкерлер, алардын иштөө шарттары ошол жерде иштеген кызматкерлердин эмгек акысына барабар болгондо дагы алышы керек.

Тамактанууга талон алуу үчүн, тамак сиздин кызматкердин күнүмдүк иш графигине киргизилиши керек экенин эске алыңыз. Ошол эле кызматкер күнүмдүк жумуш убактысына кирген тамактанууга бир гана ресторанга жолдомо ала алат (Эмгек кодекси, Р. 3262-7-ст.)…