Tag: mooc

Жетекчиден лидерге чейин: шамдагай жана биргелешкен болуу

Бул курс МЕНЕДЖЕРДЕН ЛИДЕРГЕ ЧЕЙИН ЖАНЫ СЕЗОН! Ал сизди окутат: менеджменттин негиздери боюнча...

Толук маалымат
жүктөө

котормочу