Бул модуль 5 модулдун сериясынын экинчиси. Физика боюнча бул даярдык сиздин билимиңизди бекемдөөгө жана жогорку окуу жайга тапшырууга даярдоого мүмкүндүк берет.

Сизди Ньютондун күчтөр, энергия жана кыймылдын санына байланыштуу ар кандай мыйзамдары менен тааныштырган видеолорду жетектеңиз.

Бул сиз үчүн орто мектеп физикасынын программасынан Ньютон механикасынын маанилүү түшүнүктөрүн карап чыгууга, жаңы теориялык жана эксперименталдык көндүмдөрдү алууга жана физикада пайдалуу математикалык ыкмаларды иштеп чыгууга мүмкүнчүлүк болот.

Сиз ошондой эле жогорку окуу жайларында "ачык" маселелерди чечүү жана Python тилинде компьютердик программаларды иштеп чыгуу сыяктуу абдан маанилүү иш-аракеттерди аткарасыз.

Баштапкы сайтта макаланы окууну улантыңыз →

Түпнуска сайттагы макаланы окууну улантыңыз →

ТИЛДИ ТАНДОО  Оорулуу бала: сиздин кызматкер белгилүү бир өргүү күндөрүнө укугу барбы?