Кызматкерлердин топтоо пландарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу өтүнүчү боюнча 2-мисал
Өтмөккө өтүңүз Билэ басып чыгаруу үчүн документтин жогорку сол жагында.