ຄຸນນະພາບຂອງຫ້ອງທົດລອງໄດ້ຖືກພິຈາລະນາຄວາມສາມາດໃນການສະຫນອງຜົນໄດ້ຮັບທີ່ຖືກຕ້ອງ, ເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເວລາທີ່ເຫມາະສົມແລະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ດັ່ງນັ້ນແພດສາມາດກໍານົດການປິ່ນປົວທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບຄົນເຈັບ. ເພື່ອບັນລຸຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວ, ການປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ. ວິທີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນີ້ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ຂອງອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະບັນລຸຄວາມພໍໃຈຂອງຜູ້ໃຊ້ຫ້ອງທົດລອງແລະການປະຕິບັດຕາມຄວາມຕ້ອງການ.

MOOC "ການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບໃນຫ້ອງທົດລອງຊີວະສາດທາງການແພດ" ມີຈຸດປະສົງ:

  • ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະນັກງານ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ທຸກ​ຄົນ​ຮູ້​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ຂອງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ,
  • ເຂົ້າໃຈການເຮັດວຽກພາຍໃນຂອງມາດຕະຖານ ISO15189,
  • ເຂົ້າໃຈວິທີການ ແລະເຄື່ອງມືໃນການຈັດຕັ້ງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້, ພື້ນຖານຂອງຄຸນນະພາບຈະໄດ້ຮັບການປຶກສາຫາລືແລະຜົນສະທ້ອນຂອງລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບກ່ຽວກັບຂະບວນການທັງຫມົດທີ່ປະຕິບັດຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງຈະໄດ້ຮັບການກວດສອບໂດຍການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງວິດີໂອການສອນ. ນອກຈາກຊັບພະຍາກອນເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາຄິດເຫັນຂອງນັກສະແດງຈາກຫ້ອງທົດລອງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບຈະເປັນຫຼັກຖານເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຈິງຈັງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິທີການນີ້, ໂດຍສະເພາະໃນສະພາບການຂອງບັນດາປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາເຊັ່ນ: Haiti, ລາວແລະມາລີ.