ການຝຶກອົບຮົມແບບພິເສດ OpenClassrooms ຟຣີຢ່າງສົມບູນ

ໃນຖານະຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານບັນຊີເງິນເດືອນ, ທ່ານມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຄິດໄລ່ພາສີເງິນເດືອນສໍາລັບພະນັກງານຕ່າງໆແລະກວດສອບຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບຕົວທ່ານເອງກັບການປະກອບສ່ວນຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລະສ້າງແລະຄວບຄຸມການປະກາດທົ່ວໄປທີ່ສຸດ.

ມີການຄິດໄລ່ການປະກອບສ່ວນແນວໃດ, ກວມເອົາອັນໃດ ແລະຕ້ອງປະກາດແຕ່ລະເດືອນ ຫຼືແຕ່ລະປີ?

ສືບຕໍ່ອ່ານບົດຄວາມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຕົ້ນສະບັບ →