ໃນນີ້ tutorial ຟຣີ, ທ່ານຈະຄົ້ນພົບ ວິທີການສ້າງຕາຕະລາງ Pivot ຫຼາຍເທົ່າທີ່ທ່ານຕ້ອງການ, ອີງໃສ່ພາກສະຫນາມທີ່ຫຼຸດລົງໃນພື້ນທີ່ການກັ່ນຕອງຂອງບົດລາຍງານ.

ເຈົ້າຍັງຈະພົບເຫັນບາງປຸ່ມລັດແປ້ນພິມທີ່ເປັນປະໂຫຍດເພື່ອຍ້າຍຈາກແຜ່ນໜຶ່ງໄປຫາອີກແຜ່ນໜຶ່ງໃນປຶ້ມວຽກ.