ການຝຶກອົບຮົມນີ້ແມ່ນແນໃສ່ຜູ້ຊົມທີ່ຕ້ອງການຢາກໄດ້ ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານທີ່ຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດທາງສັງຄົມທີ່ດໍາເນີນໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ເຂົ້າໃຈວິທີການປະຕິບັດທາງສັງຄົມເກີດແລະພັດທະນາ; ວິທີການກະຈາຍອໍານາດໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຂອງຂະແຫນງນີ້ຢ່າງສົມບູນ; ແນວໃດໃນຊຸມປີ 2000, ກົດຫມາຍທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບຂະແຫນງການຕ່າງໆຂອງການປະຕິບັດທາງສັງຄົມໄດ້ມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງທາງສັງຄົມທີ່ສໍາຄັນ, ເຊັ່ນ: ການເຖົ້າແກ່ຂອງປະຊາກອນ, ການເພີ່ມຂື້ນແລະຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງບັນຫາການຈ້າງງານ, ການຫັນປ່ຽນຂອງຫນ່ວຍງານຄອບຄົວ, ປະກົດການຂອງປະກົດການສຸກເສີນທາງສັງຄົມ. , ການ​ດັດ​ແກ້​ຂອງ​ການ​ຄໍາ​ນວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ບັນ​ຊີ​ໂດຍ​ອໍາ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ຂອງ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​.

ວິ​ທີ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນ​ກົດ​ຫມາຍ​ທີ່​ສໍາ​ຄັນ​ຂອງ​ຫ້າ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ (ກົດ​ຫມາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ MAPTAM, ກົດ​ຫມາຍ Notre) ໄດ້ shakes ເຖິງ​ພື້ນ​ຖານ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​; ແນວໃດສຸດທ້າຍ, ການປ່ຽນແປງທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກໃນມື້ນີ້ (ໂລກາພິວັດ, ດິຈິຕອນ, ພະລັງງານ, ການປ່ຽນແປງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະອື່ນໆ) ເຊີນພວກເຮົາຄິດກ່ຽວກັບການຫັນປ່ຽນຂອງການປະຕິບັດທາງສັງຄົມ: ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສິ່ງທ້າທາຍຂອງການສໍາມະນາອອນໄລນ໌ນີ້.

ມັນຍັງຈະພະຍາຍາມອະທິບາຍກົນໄກທີ່ສໍາຄັນໃນການເຮັດວຽກພາຍໃນນະໂຍບາຍສາທາລະນະເຫຼົ່ານີ້, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບບົດບາດຂອງນັກສະແດງ.

ສືບຕໍ່ອ່ານບົດຄວາມຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຕົ້ນສະບັບ →