ໃນນີ້ tutorial Excel ຟຣີໃນວີດີໂອ ທ່ານຈະຄົ້ນພົບ ວິທີການ ນຳ ໃຊ້ ໜ້າ ທີ່ໃນຮູບແບບທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຍົກຕົວຢ່າງ, ຍົກໃຫ້ເຫັນແຖວທັງ ໝົດ.

Ce tutorial ຟຣີ ແມ່ນສ່ວນ ໜຶ່ງ ຂອງຫຼັກສູດ“ ເຄື່ອງມືທີ່ ຈຳ ເປັນ ສຳ ລັບການ ນຳ ໃຊ້ລາຍຊື່ຂໍ້ມູນ”.
ຂ້ອຍຍັງຄົງມີຢູ່ໃນຫ້ອງສະຫນັບສະຫນູນເພື່ອຕອບຄໍາຖາມໃດໆທີ່ເຈົ້າອາດຈະມີ.

ການສອນທີ່ດີ!