ການພິມນີ້ໄດ້ຖືກປັບປຸງຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 21/01/2024.

ເຈົ້າຂອງເວັບໄຊທ໌ນີ້ແມ່ນ:

comme-un-pro.fr
.
ປະ​ເທດ​ຝຣັ່ງ
ອີເມລ: 
ເບີ​ໂທລະ​ສັບ:.

ຕົວແທນທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງ comme-un-pro.fr:

ບໍລິສັດ Tranquillus –tranquillus.france@comme-un-pro.fr

1. ທົ່ວໄປ

ພວກເຮົາບໍ່ເຕັມໃຈ ຫຼື ພັນທະທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງກ່ອນຄະນະຕັດສິນຊີ້ຂາດຜູ້ບໍລິໂພກ.

2. ຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບັງຄັບຕາມກົດໝາຍເຢຍລະມັນ.