ການປະກອບສ່ວນຂອງ AGS (ການປະກັນໄພເງິນເດືອນ) ຮັບປະກັນການຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານໃນກໍລະນີທີ່ບໍລິສັດຂາດຄ່າຈ້າງ. ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມຂອງຄະນະ ກຳ ມະການຂອງຕົນໃນວັນທີ 9 ທັນວາ 2020, AGS ໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັກສາອັດຕາທີ່ ນຳ ໃຊ້ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2017 ...

ສືບຕໍ່ອ່ານບົດຄວາມໃນເວັບໄຊທ໌ເດີມ→

ອ່ານ  ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຈ້າງຄົນ ໜຸ່ມ: ການຕໍ່ເວລາໃຫ້ຍາວຫຼືສັ້ນກວ່າ