ໃນລະຫວ່າງ 6 ອາທິດ, ຄົ້ນພົບ levers ທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອຕອບສະຫນອງຂໍ້ກໍານົດດ້ານກົດລະບຽບແລະປັບປຸງປະສິດທິພາບພະລັງງານຂອງທ່ານ, ວິທີການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂະບວນການຂອງທ່ານແລະປະເມີນຄວາມສົນໃຈໃນການເຂົ້າໄປໃນພະລັງງານທົດແທນ ...

ອອກແບບໂດຍ ADEME, ຜູ້ຫຼິ້ນໃນການຮ່ວມມືດ້ານກະສິກໍາ, ອຸດສາຫະກໍາກະສິກໍາອາຫານແລະໂລກທາງວິຊາການ, MOOC AGRI-FOOD ອຸດສາຫະກໍາ: GAIN IN ENERGY PERFORMANCE, ຈະໃຫ້ທ່ານມີວິທີການທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບການບໍລິໂພກຂອງທ່ານ.