Kvantinė fizika yra teorija, leidžianti apibūdinti materijos elgesį atominiu masteliu ir suprasti elektromagnetinės spinduliuotės prigimtį. Šiandien tai yra esminis elementas visiems, norintiems suprasti šiuolaikinę fiziką. Šios teorijos dėka tapo įmanoma pasiekti daug technologijų pažangos, pavyzdžiui, lazerio spinduliuotės, medicininio vaizdo gavimo ar net nanotechnologijų.

Nesvarbu, ar esate inžinierius, tyrinėtojas, studentas ar apsišvietęs mėgėjas, ištroškęs šiuolaikinio mokslo pasaulio supratimo, kvantinė fizika šiandien yra jūsų mokslinei kultūrai būtinų žinių dalis. Šis kursas yra įvadas į kvantinę fiziką. Tai leis jums įsisavinti pagrindinius šios teorijos elementus, tokius kaip bangos funkcija ir garsioji Schrödingerio lygtis.

Šiame kurse jūs būsite supažindinti su kvantine fizika teoriniu lygmeniu, išlaikant glaudų ryšį su eksperimentais. Tai leis jums suprasti tikrovę, esančią už lygčių ir matematinio formalizmo. Todėl šio kurso pabaigoje galėsite įsisavinti pagrindines sąvokas tiek teoriniu, tiek eksperimentiniu požiūriu, taip pat pritaikyti matematinį formalizmą. Taip pat išmoksite spręsti paprastas problemas, kurias galėsite panaudoti kituose moksliniuose kontekstuose.