Mokamos atostogos: nustatytos ar pakeistos datos, dalijamos atostogos

Nuo pirmojo uždarymo galite reikalauti, kad darbuotojai imtųsi mokamų atostogų (CP) ir pakeistų jau patvirtintas CP datas, nesilaikydami Darbo kodekso ar jūsų kolektyvinių sutarčių (įmonės sutarties, konvencijos) nuostatų. kolektyvas).

Tačiau saugokitės, ši galimybė yra įrėminta. Įsteigtas 25 m. kovo 2020 d. potvarkiu, jai taikoma kolektyvinė sutartis, leidžianti jums neviršyti 6 dienų mokamų atostogų ir laikantis įspėjimo termino, kuris negali būti trumpesnis nei viena laisva diena. :

nuspręsti dėl įgytų atostogų dienų paėmimo, įskaitant iki laikotarpio, per kurį ketinama atostogauti, pradžios; arba vienašališkai pakeisti mokamų atostogų datas.

Kolektyvine sutartimi taip pat galite įgalioti:

padalyti atostogas nereikalaujant darbuotojo sutikimo; nustatyti atostogų datas, nereikalaujant tuo pačiu metu suteikti atostogų jūsų įmonėje dirbantiems bendriems darbuotojams ir partneriams, saistomiems civilinio solidarumo pakto.

Iš pradžių laikotarpis ...