Bendrovėms narėms, kuriose dirba mažiau nei 50 darbuotojų, direktorių valdyba balsavo dėl naujų galimybių pradėti mokymą:
1. iš finansavimas po sveikatos krizės prieinamas nuo 1 m. liepos 2020 d, teikiant finansinės pagalbos prašymą (DAF), kurį reikia įvesti į jūsų valstybės narės mokymą, kuris bus vykdomas iki 31 m. gruodžio 2020 d.

Aplinkos pritaikymas: patalpų pritaikymas, žmonių priėmimo valdymas po sveikatos krizės, nauji reguliavimo standartai ir kt. (Išskyrus barjerinių gestų mokymą) Nuotolinis darbas: organizuoti nuotolinį darbą, nuotolinio darbo prioritetų valdymą / laiko valdymą, nuotolinių susitikimų, QWL animacija, darbuotojų streso valdymas, profesinės praktikos pritaikymas ir kt. Žmogiškųjų išteklių, valdymo ir organizavimo permąstymas po sveikatos krizės, prisitaikymas prie pokyčių, nuotolinių komandų animacija, profesinė sveikata, … Veiklos atnaujinimas: valdymo priemonių pritaikymas, ekonominio modelio kūrimas, finansinis atgaivinimas,… Komunikacija po krizės: išorinė komunikacija krizės metu, permąstant ryšius su vartotojais ir naudos gavėjais po sveikatos krizės, naudotis socialiniais tinklais, gerai bendrauti viduje, skaitmeninės priemonės: bendradarbiavimo priemonės, skaitmeninė branda,