Terminuota sutartis: išplėstinio filialo susitarimo prioritetas

Iš esmės kolektyvinėje sutartyje arba išplėstinėje filialo sutartyje gali būti nustatyta:

Kalbant apie atnaujinimą, nesant išplėstinių sutarties nuostatų, Darbo kodeksas numato 2 jų skaičių.
Pratęsimo (-ų), pridedamo (-ų) prie pradinės CDD trukmės, trukmė neturi viršyti maksimalios šakos sutartyje numatytos trukmės arba, jei to nėra, papildomos Darbo kodekso nuostatos.

Kalbant apie laukimo laikotarpį, nesant išplėstinės filialo sutarties nuostatų, laikotarpis skaičiuojamas pagal Darbo kodekso nuostatas:

1/3 pasibaigusios sutarties termino, įskaitant pratęsimą, kai jis yra lygus arba didesnis nei 14 dienų; pusė jos trukmės, jei pradinė sutartis, įskaitant atnaujinimą, yra trumpesnė nei 14 dienų. Terminuota sutartis: išimtis iki 30 m. Birželio 2021 d

Po pirmojo biudžeto nutraukimo šios taisyklės buvo sušvelnintos siekiant kovoti su sveikatos krizės padariniais. 18 m. Birželio 2020 d. Oficialiajame leidinyje paskelbtas įstatymas leidžia įmonės susitarime nustatyti:

maksimalų CDD atnaujinimų skaičių. Bet…