Darbo sutarčių perkėlimas: principas

Kai pasikeičia darbdavio teisinė padėtis, ypač paveldėjimo ar susijungimo atveju, darbo sutartys perduodamos naujam darbdaviui (Darbo kodeksas, L. 1224-1 str.).

Šis automatinis perkėlimas taikomas darbo sutartims, galiojančioms padėties pakeitimo dieną.

Perkeltiems darbuotojams taikomos tos pačios darbo sutarties vykdymo sąlygos. Jie išlaiko savo buvusio darbdavio įgytą stažą, kvalifikaciją, atlyginimą ir atsakomybę.

Darbo sutarčių perkėlimas: vidaus taisyklės nėra privalomos naujam darbdaviui

Šis darbo sutarčių perkėlimas neturi įtakos vidaus taisyklėms.

Iš tiesų, kasacinis teismas ką tik priminė, kad vidaus reglamentai yra privatinės teisės norminis aktas.
Automatinio darbo sutarčių perkėlimo atveju vidaus taisyklės, turėjusios esminės reikšmės santykiams su buvusiu darbdaviu, neperduodamos. Naujam darbdaviui tai nėra privaloma.

Nuspręstu atveju darbuotojas iš pradžių buvo įdarbintas 1999 m. Bendrovės „L“. 2005 m. Ją nusipirko bendrovė „CZ“. Todėl jo darbo sutartis buvo perduota bendrovei C.