Naujoji valstybės tarnyba: regioniniai užimtumo, darbo ir solidarumo ekonomikos direktoratai (DREETS)

1 m. balandžio 2021 d. bus sukurta nauja decentralizuota valstybės tarnyba. Tai regioniniai užimtumo, darbo ir solidarumo ekonomikos direktoratai (DREETS).

DREETS grupė sujungia misijas, kurias šiuo metu vykdo:
regioniniai verslo, konkurencijos, vartojimo, darbo ir užimtumo direktoratai (DIRECCTE);
decentralizuotos tarnybos, atsakingos už socialinę sanglaudą.

Jie suskirstyti į polius. Visų pirma, jie apima „darbo politikos“ skyrių, atsakingą už darbo politiką ir darbo teisės aktų tikrinimo veiksmus.

DREETS yra pavaldūs regioniniam prefektui. Tačiau užduotims, susijusioms su darbo inspekcija, jos pavaldžios Generaliniam darbo direktoratui.

DREETS sutelkia visus darbo inspekcijos sistemai skirtus išteklius pagal Tarptautinės darbo organizacijos konvencijų nuostatas tiek regioniniu, tiek departamentų lygmeniu.

Taigi, kalbant apie darbo teisę, DREETS yra atsakingi už:

darbo politikos ir darbo teisės aktų tikrinimo veiksmai; politika…