„Profesinio perėjimo projektas“ (PTP) leidžia visiems darbuotojams mobilizuoti savo asmeninė treniruočių sąskaita(CPF) savo iniciatyva, siekdamas atlikti sertifikavimo mokymo veiksmą, skirtą keisti amatą ar profesiją.


Profesinio perėjimo projekto metu darbuotojui suteikiamos specialios atostogos, kurių metu sustabdoma jo darbo sutartis. Jo atlyginimas išlaikomas tam tikromis sąlygomis. Ši sistema pakeitė individualias mokymosi atostogas (CIF).


Regioniniai jungtiniai tarpprofesiniai komitetai (CPIR) – „Transitions Pro“ asociacijos (ATpro), dar vadinamas Transitions Pro, nagrinėja paraiškas dėl finansinės paramos profesionaliems perėjimo projektams. Jie padengia mokymo išlaidas, atlyginimą ir, kai taikoma, tam tikras papildomas su mokymu susijusias išlaidas.


Kad darbuotojas galėtų vadovautis pasirinkdamas perkvalifikavimą ir pildydamas savo bylą, jam gali būti suteikta parama karjeros plėtros patarėjas (CEP). CEP informuoja, vadovauja ir padeda darbuotojui įforminti jo projektą. Jis siūlo finansavimo planą.


Pasibaigus jo mokymo kursui, darbuotojo darbo sutarties sustabdymas baigiasi. Jis grįžta į savo darbo vietą arba