Dalyvaujant Bruno Le Maire, Ekonomikos, finansų ir atkūrimo ministras, Elizabeth Borne, Darbo, užimtumo ir integracijos ministras, Emmanuelle WargonMinistras, deleguotas ekologinio perėjimo ministro, atsakingo už būstą, irAlainas Grisetas, Ekonomikos, finansų ir ekonomikos atkūrimo ministro, atsakingo už mažąsias ir vidutines įmones, ministras, statybų ir viešųjų darbų sektoriaus profesinės federacijos prisiėmė tvirtus įsipareigojimus užimtumo ir profesinio mokymo srityse. Prancūzijos sėkmė atgyja.

1. „France Relance“ teikia tiesioginę paramą statybų sektoriui

Valstybės finansuojama beveik 10 milijardų eurų bus remiama statybų sektoriaus veikla. Didelė dalis atkūrimo plano, 6,7 mlrd. Eurų, skiriama viešųjų ir privačių pastatų energetinei renovacijai, siekiant žymiai sumažinti išmetamo CO2 kiekį, o pastatas yra ketvirtadalis išmetamų teršalų.
Prie to bus pridėtas viešasis ar privatus bendras finansavimas ir kitos viešojo darbų sektorių remiančios „France Relance“ priemonės, tokios kaip „Ségur de la Santé“ investicijų planas, tam tikrų infrastruktūros projektų paspartinimas ar pagalba. atnaujinti tvarią statybą, kuri ...