Kolektyvinės sutartys: viršvalandžių, kuriuos dirbo darbuotojas, atlyginimas išimtinai iš arbatpinigių

Darbuotojas dirbo vyriausiuoju padavėju restorane (viešbučių, kavinių, restoranų kolektyvinės sutarties 1 lygis, II lygis), už procentinį atlygį už paslaugą.

Po atleidimo jis kreipėsi į prud'hommes, norėdamas užginčyti šį plyšimą ir ypač reikalauti grąžinti atlyginimą už dirbtus viršvalandžius.

Kompensacijos už viršvalandžius darbuotojams, mokamiems už tarnybos procentą, tema aptariama 5.2 m. Vasario 2 d. Pakeitimo Nr. 5, susijusio su darbo laiko organizavimu, 2007 straipsnyje, kuriame teigiama:
« Darbuotojams, apmokamiems už tarnybą (...), atlygis, gautas iš tarnybos procento, skaičiuojamo nuo apyvartos, laikomas už visą darbo laiką. Tačiau įmonė prie paslaugų procento turi pridėti priemoką (...) už dirbtus viršvalandžius.
Darbuotojo atlyginimas, mokamas pagal tokiu procentiniu dydžiu, turi būti bent jau lygus minimaliam referenciniam atlyginimui, mokėtinam taikant atlyginimų skalę ir dėl atlikto darbo trukmės, padidintai su valandomis susijusiais priedais.