ANSSI kartu su Europos ir Užsienio reikalų ministerija sieks stiprinti Europos Sąjungos koordinavimą didelės kibernetinės krizės atveju.

Didelė kibernetinė ataka gali turėti ilgalaikį poveikį mūsų visuomenei ir ekonomikai Europos mastu: todėl ES turi būti pajėgi pasiruošti tokiam įvykiui. Taigi Europos institucijų tinklas, atsakingas už kibernetinių krizių valdymą (CyCLONE), susitiks sausio pabaigoje, padedamas Europos Komisijos ir ENISA, kad aptartų didelio masto krizės keliamus iššūkius ir kaip vystyti gerinti bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbos mechanizmus ES. Šis susitikimas taip pat bus proga ištirti, kokį vaidmenį galėtų atlikti patikimi privataus sektoriaus veikėjai, įskaitant kibernetinio saugumo paslaugų teikėjus, remiant vyriausybės pajėgumus didelės kibernetinės atakos atveju.
CyCLONE tinklo susitikimas bus dalis pratybų, kuriose Briuselyje dalyvaus Europos politinės valdžios institucijos ir kurių tikslas bus patikrinti kibernetinių krizių valdymo ES vidinių ir išorinių aspektų derinį.

ANSSI dirbs kartu su Europos Komisija