Vienas mano nedarbingumo atostogose esantis mano darbuotojas man neišsiuntė naujų nedarbingumo atostogų ir po darbo pabaigos negrįžo į savo postą. Jis mane kaltina, kad nesu suorganizavęs tolesnio darbo medicinos vizito. Ar galiu šį nebuvimą laikyti darbo atsisakymu ir atleisti savo darbuotoją?

Neseniai kasaciniam teismui teko spręsti panašią bylą.

Nepateisinamas nebuvimas: pakartotinio vizito vieta

Darbuotojui buvo nustatytas nedarbingumo atostogos. Pasibaigus šiam sustabdymui, darbuotojui negrįžus į savo darbo vietą ir neišsiuntus pratęsimo, darbdavys jam išsiuntė laišką, kuriame prašė pagrįsti jo nebuvimą arba atnaujinti darbą.

Negavęs atsakymo, darbdavys atleido suinteresuotą asmenį dėl rimtų tarnybinių nusižengimų, susijusių su jo nepateisinamu neatvykimu, o tai, darbdavio teigimu, apibūdino atsisakymą eiti pareigas.

Darbuotojas areštavo pramonės tribunolą, ginčydamas jo atleidimą. Pasak jo, nebuvęs šaukimu pakartotinai apžiūrėti darbo medicinos tarnybose, jo sutartis liko sustabdyta, todėl jis neturėjo