Šio kurso pabaigoje galėsite:

  • Diskusijos apie ekologinio ir energetinio perėjimo iššūkius
  • Nustatykite klimato, geopolitines ir ekonomines problemas.
  • Nustatykite veikėjus ir valdymą įvairiuose energijos perėjimo lygmenyse.
  • Trumpai apibūdinkite dabartinės energetikos sistemos veikimą ir integruotą viziją į mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančios sistemos, reaguojančios į klimato iššūkį ir tvarią plėtrą.

Aprašymas

Ekologinio ir energetinio perėjimo kontekste pasaulinės energetikos sistemos tvarumas yra didelis iššūkis. Šis perėjimas reiškia gilų mūsų ekonomikų dekarbonizavimą, siekiant užtikrinti aplinkos apsaugą, taip pat energetinį saugumą ir teisingumą. 

Kokią energiją naudosime rytoj? Kokią vietą energijos derinyje užima nafta, dujos, branduolinė, atsinaujinanti energija? Kaip sukurti mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančią ar net nulinės anglies energijos sistemą? Kaip šioje plėtroje atsižvelgti į fizinius, gamtinius, technologinius ir ekonominius skirtingų energijos šaltinių suvaržymus? Galiausiai, kaip šiuos suvaržymus suderinti su ambicingais klimato tikslais? Tai klausimai, į kuriuos atsako aktoriai

Toliau skaitykite straipsnį originalioje svetainėje →