Duomenų saugumas yra labai svarbus verslui. Sužinokite, kaip organizacijos gali naudoti „Mano „Google“ veiklą apsaugoti darbuotojų informaciją ir sustiprinti saugumą internete.

Konfidencialumo iššūkiai įmonėms

Šiandieniniame verslo pasaulyje duomenys yra būtini. Organizacijos savo verslui tvarkyti naudoja daugybę „Google“ paslaugų, pvz., „Gmail“, „Google“ diską ir „Google Workspace“. Todėl labai svarbu apsaugoti šią informaciją ir išlaikyti darbuotojų konfidencialumą.

Sukurkite duomenų saugumo politiką

Įmonės turėtų nustatyti aiškią ir tikslią duomenų saugumo politiką, kad apsaugotų darbuotojų informaciją. Ši politika turėtų apimti „Google“ paslaugų naudojimo ir duomenų saugojimo, bendrinimo ir ištrynimo gaires.

Apmokykite darbuotojus apie saugumą internete

Darbuotojai turėtų būti apmokyti geriausios internetinės saugos praktikos ir informuoti apie duomenų apsaugos svarbą. Jie turėtų žinoti apie riziką, susijusią su duomenų pažeidimais, ir suprasti, kaip saugiai naudotis „Google“ paslaugomis.

Naudokite „Mano „Google“ veiklos“ funkcijas verslo paskyroms

Įmonės gali naudoti „Mano „Google“ veiklą“, kad galėtų stebėti ir tvarkyti su darbuotojų verslo paskyromis susijusius duomenis. Administratoriai gali pasiekti privatumo informaciją ir nustatymus, valdyti veiklą internete ir ištrinti neskelbtinus duomenis.

Nustatykite prieigos prie duomenų ir bendrinimo taisykles

Organizacijos turi nustatyti griežtas prieigos ir dalijimosi duomenimis taisykles. Ši politika turėtų būti taikoma „Google“ paslaugoms ir kitiems įmonėje naudojamiems įrankiams. Labai svarbu apriboti prieigą prie jautrių duomenų ir stebėti dalijimąsi informacija.

Skatinkite naudoti dviejų veiksnių autentifikavimą

Dviejų veiksnių autentifikavimas yra veiksmingas saugos metodas darbuotojų verslo paskyroms apsaugoti. Įmonės turėtų skatinti naudoti dviejų veiksnių autentifikavimą visose „Google“ paslaugose ir kituose internetiniuose įrankiuose.

Mokykite darbuotojus apie saugių slaptažodžių naudojimą

Silpni ir lengvai nulaužiami slaptažodžiai kelia grėsmę duomenų saugumui. Darbuotojai turėtų būti informuoti, kad norint apsaugoti savo darbo paskyras svarbu naudoti stiprius ir unikalius slaptažodžius.

Įmonės yra atsakingos už savo darbuotojų duomenų apsaugą. Naudodamos „Mano „Google“ veiklą“ ir taikydamos geriausią internetinės saugos praktiką, organizacijos gali padidinti verslo informacijos privatumą ir saugumą.