Apie tai buvo pranešta susitikimo metu su tarpprofesinėmis profesinėmis sąjungomis ir darbdavių organizacijomis bei profesionaliomis viešbučių ir maitinimo organizacijomis, dalyvaujant darbo ministrui ir ministrui, atstovaujančiam MVĮ.

Įsteigusdalinė veikla uždarius verslą taikant sveikatos apsaugos priemones, darbuotojai įgyja mokamų atostogų ir (arba) negalėjo pasinaudoti jau įgytomis mokamomis atostogomis. Todėl jie kaupia KP dienas. Daugelis darbdavių yra susirūpinę dėl šios padėties, kuri gali sukelti rimtų pasekmių dėl jų ir taip mažų pinigų srautų. Pasinaudodama šia pagalba, Vyriausybė leidžia darbuotojams apmokėti dalį atostogų, nepriversdama įmonių prisiimti naštos.

Todėl Vyriausybė nusprendė sukurti vienkartinę pagalbą, skirtą labai paveiktiems sektoriams, kurie ypač daug 2020 m. buvo uždaryti. Galima paminėti renginių sektorius, naktinius klubus, viešbučius, kavines, restoranus, sporto sales ir kt.

Apmokamų atostogų aprėptis: du tinkamumo kriterijai

Valstybė turėtų paremti 10 dienų mokamas atostogas. Du kriterijai leidžia gauti šią naują ekonominę pagalbą