Nuotolinis darbas pagal darbo gydytojo rekomendaciją: ar jūs turite laikytis?

Darbo medicinos laiške darbuotojui rekomenduojama dirbti iki pandemijos „Covid-19“ baigiasi. Ar aš būtinai turiu reaguoti palankiai ir nustatyti nuotolinį darbą? Kokios mano galimybės, atsižvelgiant į šią medicinos rekomendaciją?

Darbo medicina: darbuotojų apsauga

Žinok, kad darbo gydytojas gali, kai mano, kad tai būtina ir yra pateisinama su darbuotojo amžiumi arba fizine bei psichine būkle, raštu pasiūlyti:

  • individualios darbo vietos įrengimo, pritaikymo ar pertvarkymo priemonės;
  • darbo laiko tvarką (Darbo kodeksas, L. 4624-3 str.).

Todėl darbo medicinos gydytojas gali visiškai rekomenduoti įdiegti nuotolinis darbas darbuotojui, kol sveikatos būklė, susijusi su „Covid-19“, pagerės.

svarbus
Pagal nacionalinį protokolą, kuriuo siekiama užtikrinti įmonės darbuotojų sveikatą ir saugą kovojant su „Covid-19“ epidemija, visos veiklos, kuri leidžia tai daryti, taisyklė turi būti nuotolinis darbas. Darbuotojai, kurie visas savo užduotis gali atlikti nuotoliniu būdu, nuotolinio darbo laikas padidinamas iki 100%.