Profesinės išlaidos 2021 m.: Žinoti skaičiavimo metodą

Profesinės išlaidos yra papildomos darbuotojo išlaidos, susijusios su funkcija ir darbu.

Galite laisvai pasirinkti, kaip kompensuosite darbuotojams jų profesines išlaidas, laikydamiesi teisinių ir sutartinių įsipareigojimų.

Profesinės išlaidos paprastai kompensuojamos:

arba kompensuojant faktines išlaidas. Taigi darbuotojui atlyginamos visos patirtos išlaidos. Tada jis turi pateikti savo išlaidų įrodymą, kad gautų kompensaciją; arba nustatyto dydžio išmokų forma. Sumas nustato URSSAF. Turi būti pagrįstos patirtų išlaidų aplinkybės. Pavyzdžiui, darbuotojas negali grįžti į savo gyvenamąją vietą dėl profesinės kelionės;
arba tiesiogiai sumokėdamas darbuotojo patirtų išlaidų sumą, pavyzdžiui, suteikdamas darbuotojui įmonės kreditinę kortelę, arba suteikdamas darbuotojui kelionei transporto priemonę. Profesinės išlaidos 2021 m .: kompensacija nustatytų išmokų forma

Profesinių išlaidų kompensavimas fiksuotų išmokų forma yra susijęs su:

maistas; būstas; išlaidos susijusios su ...