Dabartinė tarptautinė įtampa, ypač tarp Rusijos ir Ukrainos, kartais gali turėti įtakos kibernetinėje erdvėje, kurią reikia numatyti. Nors dar nebuvo aptikta kibernetinės grėsmės, nukreiptos į prancūzų organizacijas, susijusias su pastaraisiais įvykiais, ANSSI vis dėlto atidžiai stebi situaciją. Šiame kontekste kibernetinio saugumo priemonių įgyvendinimas ir budrumo lygio stiprinimas yra labai svarbūs siekiant užtikrinti apsaugą tinkamu organizacijų lygiu.

Todėl ANSSI ragina įmones ir administracijas:

užtikrinti, kad būtų tinkamai įgyvendintos esminės IT higienos priemonės, pateiktos kompiuterių higienos vadovas ; atsižvelgti į visą su jais susijusią geriausią praktiką, kurią rekomenduoja ANSSI, pasiekiama jos svetainėje ; atidžiai sekite įspėjimus ir saugos pranešimus, kuriuos paskelbė Vyriausybės kompiuterių atakų stebėjimo, įspėjimo ir reagavimo į juos centras (CERT-FR), galima rasti jo svetainėje.