Siekiant paremti 1 jaunų žmonių įdarbinimą VSE, MVĮ ir ETI ekologinio pereinamojo laikotarpio versluose, bus išmokėta 000 8 eurų premija įmonei, kuri laukia talentų, susijusių su teritorine savanoriška veikla versle (VTE) " Žalias ".

Apie ką tai ?

Tikras „France Relance“ plano ramstis - ekologinis perėjimas šiandien yra augimo vektorius, sukuriantis naują veiklą, darbo vietas ir turtus. Verslo vadovams, kasdien dalyvaujantiems atliekant įvairias grynųjų pinigų valdymo užduotis, jų užsakymų knygą ir žmogiškuosius išteklius, reikalinga parama, kad pereitų prie ekologinio režimo.

VTE, pradėta vykdyti 2018 m., Yra „Bpifrance“ vykdoma programa, suteikianti galimybę dirbti studijuojantiems arba neseniai aukštąjį mokslą baigusiems asmenims užimti atsakingas pareigas Prancūzijos VSE, MVĮ ir vidutinio kapitalo įmonėse.

Kaip „France Relance“ plano „1 jaunas 1 sprendimas“ dalį „Green VTE“ jiems yra galimybė:
įgyti stiprių įgūdžių ir diferencijuoti profesinę patirtį;
turėti išsamią ir skersinę įmonės, taip pat būsimų iššūkių, susijusių su ekologiniu perėjimu, viziją;
būti šalia verslo vadovo;
de