Istoriškai smurtiniai veiksmai pasirodė kaip pasipriešinimo aktas, kartais beviltiškas. Jis dažnai įvardijamas kaip teroristas, atsižvelgiant į šalių interesus ir pasirinktus taikinius. Nepaisant daugybės pastangų, nepavyko rasti bendro tarptautinio apibrėžimo, o dauguma smurtinius veiksmus praktikavusių organizacijų vienu ar kitu savo istorijos metu buvo pasmerktos teroristėmis. Terorizmas taip pat išsivystė. Vienaskaita, ji tapo daugiskaita. Jos tikslai yra įvairūs. Jei terorizmo sąvoka dažnai yra ginčų ir ginčų objektas, tai yra todėl, kad ji persmelkta stipraus subjektyvumo ir žymi sudėtingą, kintantį ir daugialypį reiškinį.

Šiame kurse pateikiama tiksli ir išsami istorinė terorizmo mutacijų, jo raidos ir plyšimų analizė, perėjimas nuo pavienio nusikalstamo įrankio prie daugiskaitos dimensijos. Ji apima: apibrėžimus, veikėjus, tikslus, kovos su terorizmu metodus ir priemones.

Šiuo kursu siekiama suteikti geresnių žinių ir gebėjimo analizuoti informaciją terorizmo klausimais.

Toliau skaitykite straipsnį originalioje svetainėje →

Toliau skaitykite straipsnį originalioje svetainėje →

SKAITYTI  Viešojo transporto politika? Visuomenės judumo politika?