Bendrosios elgesio taisyklės Prancūzijoje

Vairuojant Prancūzijoje reikia laikytis tam tikrų bendrųjų taisyklių. Važiuojate dešine, o lenkiate iš kairės, kaip ir Vokietijoje. Greičio apribojimai skiriasi priklausomai nuo kelio tipo ir oro sąlygų. Greitkeliuose paprastai ribojamas 130 km/h, 110 km/h dviejų juostų keliuose, atskirtuose centriniu užtvaru, ir 50 km/h mieste.

Pagrindiniai skirtumai tarp vairavimo Prancūzijoje ir Vokietijoje

Yra keletas reikšmingų skirtumų tarp vairavimo Prancūzijoje ir Vokietijoje, į kuriuos vokiečių vairuotojai turėtų žinoti prieš važiuodami. pateko į kelią Prancūzijoje.

  1. Pirmenybė dešinėje: Prancūzijoje, jei nenurodyta kitaip, iš dešinės atvažiuojančios transporto priemonės turi pirmenybę sankryžose. Tai yra pagrindinė Prancūzijos kelių kodekso taisyklė, kurią turėtų žinoti kiekvienas vairuotojas.
  2. Greičio radaras: Prancūzija turi daug greičio radarų. Skirtingai nei Vokietijoje, kur kai kuriose greitkelių atkarpose greitis neribojamas, Prancūzijoje greičio apribojimas yra griežtai laikomasi.
  3. Girtavimas ir vairavimas: Prancūzijoje alkoholio kiekis kraujyje yra 0,5 gramo viename litre arba 0,25 miligramo litre iškvepiamo oro.
  4. Saugos įranga: Prancūzijoje privaloma automobilyje turėti apsauginę liemenę ir įspėjamąjį trikampį.
  5. Žiedinės sankryžos: Žiedinės sankryžos yra labai paplitusios Prancūzijoje. Vairuotojai žiedinėje sankryžoje paprastai turi pirmenybę.

Vairavimas Prancūzijoje gali skirtis nuo Vokietijos. Prieš išvažiuojant į kelią, svarbu susipažinti su šiomis taisyklėmis.