Otrdien, 9. gada 2021. martā, La Filière Française de l'Eau sadarbībā ar līdzfinansējumu ar Nodarbinātības, darba un integrācijas ministriju publicēja Ernst & Young veikto PIC EDEC pētījumu, kas līdz 2025. gadam koncentrējās uz nodarbinātību, prasmēm un apmācību. Šī ļoti bagātīgā publikācija ir iespēja no jauna atklāt dažādus amatus un karjeras iespējas ūdens nozarē, kas pieņem darbā visus spēlētājus.

Pētījums aptver lielāko Francijas ūdens nozares dalībnieku perimetru visā valsts teritorijā, kā arī lielajā un mazajā ūdens ciklā.  : valsts un privātie ūdenssaimniecības pakalpojumi, inženiertehnisko pakalpojumu sniedzēji, rūpnieki un specializēto iekārtu piegādātāji, būvkonstruktori, deleģējošās iestādes, nozares institucionālie dalībnieki, apmācība un pētniecība.

 124 000 pilna laika ekvivalentu un aptuveni simts darījumu
Ar 124 000 darbavietām 2020. gadā Francijas ūdens nozares spēlētāji aptver ļoti dažādas profesijas. Nozarei ir vairāk nekā simts, lai gan tai nav vienotas atsauces sistēmas. Tas tulko a viņu vajadzību dažādošana nodrošināt visas tās misijas, salīdzinājumā ar citām līdzīgām nozarēm.