Sliktākā situācijā valdības atbalsta sadaļa “Jaunatne”, kas atbalsta aktivitātes, ļāva izvairīties no darbinieku skaita samazināšanās. Saskaņā ar starpposma ziņojumu, ko Darba ministrija iesniedza 6. gada 2021. janvāra Ministru padomē, kopš ārkārtas nolīgšanas uzsākšanas vairāk nekā miljons jaunāku par 26 gadiem ir pieņemti darbā ar pastāvīgiem vai uz noteiktu laiku noslēgtiem līgumiem uz 3 mēnešiem bonuss 1. augustā, gandrīz līdzvērtīgs 2019. gada līmenim.

Uz shēmu var pretendēt visi uzņēmumi, kā arī asociācijas. Darba devējiem ir četri mēneši no līguma izpildes dienas, lai pieprasītu valsts dienestiem izmantot šo palīdzību, ko saskaņā ar noteiktiem nosacījumiem maksā Pakalpojumu un maksājumu aģentūra (ASP). Konkrēti, AEJ, lai palīdzētu jauniešu pieņemšanā darbā, nevar piešķirt uzņēmumam, kurš kopš 1. gada 2020. janvāra ir veicis ekonomisku atlaišanu no attiecīgā amata.

Maksimālā summa ir 4 eiro pilnas slodzes darbiniekam, maksājumi tiek veikti reizi ceturksnī, uzrādot darba devēja sertifikātu par darbinieka klātbūtni, vienmēr