Sociālās kohēzijas darbavietas šodien piedāvā tikpat daudz iespēju un daudzveidības kā tirdzniecības nozarē.