Tāpēc šie resursi tiks paredzēti tiem, kas nodarbojas ar asociācijas un ģimenes tūrismu un kuru uzdevums ir veicināt neaizsargāto iedzīvotāju integrāciju un viņu piekļuvi brīvdienām, kā arī aktivitātes uzturēšanu īpaši lauku apvidos.

Saskaņā ar Ekonomikas ministrijas sniegto informāciju SITS fonds “paplašinās savu intervenci, veicot kapitāla ieguldījumus asociācijas uzņēmumos, pēc definīcijas bez akcionāriem. Tā var iejaukties nekustamā īpašuma infrastruktūras finansēšanā un katrā atsevišķā gadījumā atbalstīt ekspluatācijā esošās investīcijas ”.

Par ierakstu pretendēt uz SITS fondu, operatoriem nedrīkst būt pietiekams pašu kapitāls, lai pārliecinātu partnervalstis sniegt papildu aizdevumus. Viņiem arī jāpiekrīt iesaistīties pasākumos, kas organizē atšķirību starp nekustamā īpašuma īpašumtiesībām un darbību.