Attiecīgā gadījumā darba devējiem ir jāievēro arī noteikti termiņi, kas ir etalons, organizējot sociālo dialogu ar darbiniekiem vai arodbiedrību pārstāvjiem par profesionālās apmācības jautājumiem uzņēmumā. Tāpēc vadībai ir oficiāli jāapspriežas ar Sociālo un ekonomikas komiteju (CSE), izmantojot divas ikgadējas konsultācijas par uzņēmuma stratēģiskajām ievirzēm un sociālo politiku*.

Ja nav noslēgts uzņēmuma vai nozares līgums, Darba kodeksā nav noteikts grafiks šīm konsultācijām par dažādām tēmām: izmaiņām darbā, kvalifikācijā, daudzgadu apmācību programmā, māceklībā un galvenokārt Attīstības plāna prasmēm (PDC). , bijušais apmācību plāns).

Lūdzu, ņemiet vērā: regulāru konsultāciju neesamība par PDC ir darba devēja šķēršļu pārkāpums, uz kuru var atsaukties personāla pārstāvji, tomēr CSE viedoklis visos gadījumos paliek konsultatīvs.

 Savukārt ievēlētajiem struktūrvienības locekļiem divas darbdienas pirms CSE sēdes ir iespēja nosūtīt darba devējam rakstisku paziņojumu, kurā uzskaitīti viņu jautājumi, uz kuriem jāsniedz pamatota atbilde. Uzņēmumos ar vismaz 50 darbiniekiem darba devējam jānodrošina personāla pārstāvjiem a