Vai man ir jāmaksā atlaišanas atlīdzība darbiniekam par līgumiem uz noteiktu laiku, kura līgumattiecības turpinās pēc pastāvīga līguma parakstīšanas? Ko darīt, ja tas ir rūpniecības tribunāls, kurš lika pārklasificēt CDD uz CDI?

CDD: nestabilitātes prēmija

Darbinieks, kas noslēdzis līgumu uz noteiktu laiku (CDD), beidzoties līgumam, gūst labumu no līguma beigu termiņa atlīdzības, kas plašāk pazīstama kā “nedrošības atlīdzība”. Tas paredzēts, lai kompensētu situācijas nestabilitāti (Darba kodekss, art. L. 1243-8).

Tas ir vienāds ar 10% no kopējās bruto atlīdzības, kas samaksāta līguma laikā. Šo procentuālo daļu var ierobežot līdz 6% ar līguma noteikumiem, jo ​​īpaši par privileģētu piekļuvi profesionālajai apmācībai. To izmaksā līguma beigās, vienlaikus ar pēdējo algu.

Saskaņā ar Darba kodeksa L. 1243-8 pantu nedrošības atlīdzība, kas darbiniekam kompensē situāciju, kurā viņš atrodas uz noteiktu laiku noslēgta līguma dēļ, nav jāmaksā, ja līgumattiecības turpinās saskaņā ar līgumu uz nenoteiktu laiku.

Tādējādi, ja līgums uz noteiktu laiku turpinās tūlīt